I gael Fisa ar gyfer RwsiaY fisa yn cael ei gyhoeddi fel arfer o fewn diwrnod

Er mwyn osgoi problemau, rhaid i un yn gwybod yn union y dyddiad gadael ac yn y ddinas rwsia neu drefi i ymweld, fel y rhaid i'r wybodaeth hon gael ei datgan yn yDinasyddion tramor sy'n teithio at ddibenion hamdden yn gallu cael y cymorth angenrheidiol dogfennau gyda'r asiantaeth deithio neu westy byddant yn aros yn. cael eu rhoi fel arfer yn seiliedig ar y swm o amser a dreuliwyd yn y wlad ac ar y diben y daith. Y mathau canlynol o fisâu ar gael pan - y fisa twristiaid sydd wedi un mis (diwrnod) cyfnod dilysrwydd, yn caniatáu i ddau gofnod yn y wlad ac yn cael ei gyhoeddi mewn awr, dogfennau ategol Eraill, megis yswiriant iechyd, cyflogaeth llythyr neu ddatganiadau banc, gall hefyd fod yn ofynnol. Ar gyfer gwybodaeth gywir am Y entrepreneuriaid tramor sy'n chwilio am gyfreithiwr da yn Rwsia yn gallu cyfrif ar yr atwrneiod maent yn dod o hyd ar y wefan Cyfreithwyr-Rwsia ar-Lein. Yr wyf yn fodlon gan y cyd gyda hwy oherwydd maent yn cynnig gwasanaethau cyfreithiol proffesiynol i fy cleientiaid sydd â diddordeb mewn gwneud busnes yn y wlad hon.