Pob cyfreithwyr yn Rwsia! Y mwyaf cyfreithiwr porth.


Rheolau ar gyfer cludo teithwyr, bagiau a bagiau llaw


Rheolau ar gyfer cludo teithwyr, bagiau, cargoand bagiau llaw drwy trafnidiaeth rheilffyrdd yn cael eu cynrychioli gan weithredoedd cyfreithiol sy'n cynnwys normau orfodol ar gyfer pob cludwyr, perchnogion seilweithiau, anfonwyr, derbynwyr, teithwyr ac unigolion eraill ac endidau cyfreithiol. Y rheolau ar gyfer cludo teithwyr, cargo a bagiau ar gyfer anghenion personol o deithwyr, ar wahân busnes, yn cael eu rheoleiddio gan y Llywodraeth o Ffederasiwn rwsia. Maent yn dangos eitemau, y cerbyd sy'n cael ei wahardd fel bagiau llaw, bagiau a cargo Y weithdrefn ar gyfer cynnwys yn y trên post o geir, ac ar y weithdrefn ar gyfer cludo eitemau post yn cael ei reoleiddio gan y corff gweithredol ffederalAr yr un pryd, y pŵer gweithredol y rheilffordd trafnidiaeth yn cydgysylltu agwedd hon gyda'r cyrff gweithredol ffederal yn y maes o eitemau post a chyfathrebu. Rheolau sylfaenol o gludiant teithwyr-filwyr yn cael eu rheoleiddio gan y Siarter y lluoedd arfog ac yn arbennig cludiant rheilffordd, a gymeradwywyd gan y Llywodraeth o Rwsia a rheoleiddio eraill yn gweithredu. Ar yr un pryd, canolog cludiant arbennig a dibenion milwrol yn cael ei gynnal o ystyried y diogelwch traffig, yn ogystal fel nad ydynt yn datgelu cyfrinachau y wladwriaeth. Teithwyr sy'n defnyddio gwasanaethau cludiant neu anfon o fagiau nad ydynt yn ymwneud â gweithgaredd entrepreneuraidd yn mwynhau holl hawliau a ddarperir ar gyfer gan ddeddfwriaeth rwsia ar diogelu defnyddwyr hawliau. Caffael, gweithredu a chynnal a chadw Arbennig a wagenni ar gyfer carcharorion a phobl yn y ddalfa yn cael eu rheoleiddio gan y gyfraith ffederal, lle y dyraniad o arian oddi wrth y gyllideb ffederal ar gyfer y dibenion a nodwyd yn cael ei ragnodi. Yn ei dro, cludwyr a seilwaith perchnogion ddarparu amodau priodol ar gyfer cludo carcharorion a phobl yn y ddalfa. Rheolau cludiant awyr y teithwyr, cargo a bagiau yn cael eu cario allan gan y cwmnïau hedfan ar gyfer ffi Sefydliadau eraill sydd wedi hedfan gall cludiant cario teithwyr a chargo ar gyfer personol ddibenion, ac eithrio ar gyfer achosion sy'n syrthio o dan y gwaharddiad o ddeddfwriaeth ffederal. Mae'r cwmni, sy'n ymdrin â bysiau, rheilffyrdd a thrafnidiaeth awyr yn rhaid i chi gael trwydded - caniatâd i gludo teithwyr a chargo, sy'n cael ei wneud gan y wladwriaeth ac awdurdodau ffederal. Y rheolau ar gyfer cludo teithwyr yn darparu ar gyfer y issuance o drwydded ar gyfer cyfnod o ddim llai na phum mlynedd, y gellir wedyn yn cael ei ymestyn ar gais y trwyddedai. Er mwyn cael trwydded, rhaid i'r ymgeisydd ddarparu y dogfennau canlynol i'r awdurdod trwyddedu: copïau o ddogfennau ar y TUN a chofrestru wladwriaeth, copïau o ddogfennau cyfansoddol, gwybodaeth am y lefel o hyfforddiant proffesiynol gweithwyr, derbynneb am daliad o ffi'r drwydded a datganiad yn y ffurf mympwyol. Am roi cam-gynrychioli o wybodaeth neu ffynonellau Annibynadwy y drwydded ymgeisydd yn unol â'r gyfraith rwsia yn atebol. O fewn tri deg diwrnod o ddyddiad cyflwyno trwyddedu awdurdodau, penderfyniad i gyhoeddi, adnewyddu trwydded neu wrthod rhoi trwydded ar gyfer cludo rhyngwladol o nwyddau, bagiau a theithwyr. Rheswm am wrthod i gael caniatâd i gludo teithwyr fod yn wybodaeth anghywir a ddarperir i awdurdodau trwyddedu, neu anghysondeb o ddefnyddio cyfleusterau, cludiant, cymwysterau gweithwyr i amodau trwydded a gofynion.