Llythyr o Gwyn - Sampl, Templed EnghreifftiauHefyd, trwy gyfrwng y llythyr hwn, gallwch ofyn am iawndal

Mae llythyr Cwyn yn ysgrifenedig i llais un broblem ac yn cael ei gosod ar y cynharafY llythyr cwyn yn well ac yn fwy ffurfiol yn golygu cyfathrebu o gymharu ag ar lafar yn golygu.

Yr achwynydd peniau i lawr ar ei ei broblem er mwyn gofyn i'r awdurdodau i ymyrryd a datrys yr achwyniad a hefyd yn awgrymu meddyginiaethau os yn bosibl.

O'r fath llythyr, dylai fod yn gryno, cryno ac yn ysgrifenedig yn gwrtais eto stern tôn i gyfleu'r un sefyllfa ffafriol. Os yw cleient neu gwsmer yn hapus gyda'r gwasanaeth a ddarperir gan y rheolwyr, bydd ef hi yn gallu codi llais. Os ydych hefyd yn awyddus i ysgrifennu llythyr cwyn i rywun ac yn disgwyl iddynt gywiro'r broblem, gallwch ysgrifennu llythyr ar yr un a chofrestru eich cwynion. Isod, ceir ychydig o awgrymiadau ynghyd â sampl o'r llythyr cwyn am wasanaeth gwael, neu ddrwg cynnyrch y byddech yn awyddus i edrych arno mewn trefn i ysgrifennu llythyr cwyn. (sôn am y gwaith cytundeb rhwng y ddwy ochr) ar gyfer y gorffennol. (sôn am dymor o gymdeithas busnes). Rydym wedi cael unrhyw gwynion o gwbl tan. (sôn am ers pan fydd y broblem rhwng y ddau barti wedi dechrau) (eglurwch yn fyr colledion a ddioddefwyd a'r anghyfleustra a achosir oherwydd nad ydynt yn cyflawni gwaith gan barti arall) yn Ein cytundeb yn datgan yn glir bod unrhyw golled rydym yn ysgwyddo oherwydd nad ydynt yn cyflawni ymrwymiad gan eich pen draw yn arwain at. (sôn am gosb y parti arall wedi i ddwyn achos nad ydynt yn cyflawni ymrwymiad) Eich cwmni wedi bod yn cyflenwi cyrc ar gyfer potelu gwin yn ein distillery am y ddwy flynedd ddiwethaf. Rydym wedi dim cwynion naill ai ar ansawdd neu amseriad y cyflenwad tan y chwarter olaf.

Rydym wedi bod yn ei wneud busnes

Byth ers eich cwmni wedi penodi newydd anfon swyddog, amseriad ar gyfer cyflwyno wedi cael eu bodloni fel y nodir. Ers potelu ellir ei oedi unwaith y bydd y broses ddistyllu ar y gweill, bydd ein cwmni yn wynebu colledion trwm os bydd y corking yn cael ei wneud ar amser, oherwydd nad ydynt yn argaeledd stoc. Ein busnes cytundeb yn datgan yn glir bod yn rhaid i chi gadw stoc arlwyo i un mis ar waith yn ein warws bob amser nad yw'n cael ei gyflawni. Unrhyw golled a dynnir oherwydd nad ydynt yn cyflawni ymrwymiad gan eich pen, bydd yn achosi terfynu'r contract ac yn gwahodd demurrage tâl yn llawn. Mae hyn yn gyda golwg ar y gorchymyn dim HB gosod gan y rhai sydd wedi llofnodi isod ar gyfer y cwmni XYZ ar gyfer y cyflenwad o ddeunyddiau ar neu cyn dyddiad a grybwyllir. Rydym yn dod at eich hysbysiad y bu oedi yn y cyflenwad o ddeunyddiau ac nid oes unrhyw gyfathrebu ei wneud gan eich ochr yn esboniadau ar gyfer y rheswm dros yr oedi. Rydym yn gweld hyn fel difrifol yn ddirmygus weithredu a diffyg parch tuag at ein sefydliad. Mae'r diffyg diddordeb a ddangoswyd gan eich cwmni i ddarparu deunyddiau ar y pryd wedi ein gorfodi i ailystyried y cymalau yn y fargen ac yn rhoi amodau mwy llym.