Cyn-weithwyr o rwsia Gwasanaeth Rheoli Cyffuriau yn mynd ar brawf yn dwyll ymgais achos - rwsia Gwybodaeth Gyfreithiol Asiantaeth (DEDDFWRIAETH RWSIA ar-LEIN)miliwn), gydag un o'r banciau mwyaf honnir bod y gwarantwr

MOSCOW, mehefin (DEDDFWRIAETH RWSIA ar-LEIN) - Pedwar trigolion Murmansk, gan gynnwys cyn-gyflogeion y Gwasanaeth Rheoli Cyffuriau Ffederal yn mynd ar y treial ar gyfer y honedig ymgais i arian ffug bil o biliwn rubles ($miliwn) yn un y rhanbarth banciau mwyaf, adroddodd asesiad effaith RHEOLEIDDIOL Novosti ar ddydd gwener. Erlynwyr wedi dod rownd derfynol cyhuddiadau yn erbyn cyn-gyflogeion y Gwasanaeth Rheoli Cyffuriau ar gyfer y Murmansk Rhanbarth, Alexei Belyayev a Sergei Olkhovskiy, yn ogystal â Vladimir Anoprienko a Alexander Podorov.

Maent yn ei gyhuddo o"ceisio raddfa fawr twyll a gyflawnwyd gan grŵp o bobl ar rhagarweiniol trefniant".

Y twyll yn ei atal gan yr awdurdodau rwsia

Yn ôl i ymchwilwyr, un o'r troseddwyr honedig wedi cael biliau ffug werth biliwn rubles ($. Yn gynharach adroddwyd bod o dwyll oedd yn ceisio yn y Murmansk gangen o Sberbank.