Cenedlaethol Eiddo Deallusol yn y Gofrestrfa sefydlu yn RwsiaGwasanaeth CYNHALIAETH plant wedi bod yn cefnogi llawer o’n cleientiaid yn datblygu’n gyflym a heriol economi rwsia ers. Rydym yn cynghori cleientiaid ar bob agwedd o’r busnes yn Rwsia, yn ogystal â helpu cleientiaid rwsia yn Ewrop a thu hwnt. Y rwsia Cenedlaethol, Eiddo Deallusol yn y Gofrestrfa (y»Registry») yn dechrau gweithredu ar-lein ym mis ebrill (cliciwch yma i gael mynediad at y Gofrestrfa gwefan yn rwsia). Y Gofrestrfa ei sefydlu i gadw cofnodion o hawliau eiddo deallusol, gan gynnwys, yn gyntaf ac yn bennaf, gwrthrychau o hawlfraint a hawliau cysylltiedig, yn ogystal â nodau masnach cofrestredig, patent dyfeisiadau, cyfleustodau modelau a dyluniadau diwydiannol. Y Registry yn cael ei gynllunio i fod yn ffordd effeithlon o ymdrin â throseddu o hawliau unigryw ar y Rhyngrwyd, yn ogystal â profi perchnogaeth o hawliau eiddo deallusol. Un o nodweddion allweddol y Gofrestrfa dylid ei gallu i yn awtomatig yn monitro potensial hawlfraint troseddau ar y Rhyngrwyd ac yn anfon y cyn-treial hysbysiadau i wefannau perthnasol am troseddau o hawliau unigryw. Gall yr offeryn hwn hefyd yn helpu rightsholders i sicrhau bod eu cynlluniau busnes a marchnata bennu gwerth eu heiddo deallusol. Y Gofrestrfa dylai fod yn ddefnyddiol i gwmnïau sydd wedi llawer o wrthrychau o hawlfraint a hawliau cysylltiedig fel y maent yn fwyaf agored i gam-drin gan ddatblygiadau yn technolegau gwybodaeth.

Hefyd, mae’r e-atebion monitro a e-hysbysiadau hawlfraint troseddau dylai leihau costau canfod ar gyfer y rightholders. Mae’r rhain yn torri monitro yn golygu y dylai hefyd yn galluogi cwmnïau rhyngwladol gyda nodau masnach cofrestredig i adnabod y gwefannau sy’n defnyddio adnabod yn golygu yn anghyfreithlon neu werthu nwyddau ffug neu»llwyd»nwyddau. Er bod y perchennog a gweinyddwr y Gofrestrfa yn sefydliad masnachol, awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys y Gwasanaeth Ffederal ar gyfer Eiddo Deallusol (Rospatent), wedi cefnogi’r syniad a phwrpas i greu y Gofrestrfa ac wedi dod yn ei phartneriaid. Mae hyn yn golygu bod rightholders yn gallu dibynnu ar statws cyhoeddus y Gofrestrfa a defnyddio ei wybodaeth fel y bo’n briodol o dystiolaeth cyn yr asiantaethau gorfodi’r gyfraith neu y llysoedd mewn achos o anghydfod.

Y Gofrestrfa disgwylir hefyd i weithredu fel sianel gyfathrebu rhwng rhanddeiliaid

Y rhai sy’n awyddus i gaffael hawliau i gofrestru eiddo deallusol gwrthrychau allwch gysylltu â’r awdur rightholder neu eu cynrychiolydd trwy y Gofrestrfa. Y rightholders yn cael y cyfle i gyhoeddus yn diffinio’r egwyddorion sy’n rheoleiddio y defnydd o eiddo deallusol gan drydydd partïon.

Y Registrys dylai gweithrediadau yn cael effaith gadarnhaol ar y dyfodol o hawliau eiddo deallusol yn y farchnad

Rightholders sy’n defnyddio cofrestredig eiddo deallusol yn Rwsia yn cael eu cynghori i: gweithredu arfaethedig fecanweithiau yn eu system fonitro i ganfod troseddau eu hawliau unigryw ar y Rhyngrwyd